Kompresjonstøy i klatring

Siden kompresjonstøy nå har kommet for underarmene med design for klatring er det interessant å diskutere effekten av disse. I teorien, og i reklamene for produktene, skal kompresjonstøy bl.a. ha positiv effekt på blodgjennomstrømning og oksygenopptak, og dette ville vært viktige parametere for oss å kunne påvirke positivt. Men finnes denne effekten? Det er ikke…