Føtter og tær

Forrige gang jeg skrev om klatrerelaterte fot- og tåplager ble det litt diskusjon rundt hva som var rett fremstilling av problematikken. Det har nå gått noen år, og i fjor ble det publisert en større artikkel (1) som så på klatrerelaterte for- og tåplager. Jeg sammenfatter den her for å gi nye og gamle lesere en faglig oppdatering.

Artikkelen viser at de fleste studier konkluderer med at klatrerelaterte belastningsskader stort sett affiserer overekstremitetene (skuldre, armer, hender og fingre) mens akutte, traumatiske skader forekommer hyppigst i underekstremitetene (ben, føtter, tær). De vanligste akutte skadene i underekstremitetene er forstuvning, calcaneusfraktur, talusfraktur og ankelfraktur. Det ses en sammenheng mellom særlig buldring og akutte, traumatiske fotskader, men sammenhengen ses også mellom hard sportsklatring på tau og de samme fotskadene.

Selv om det primært er de akutte, traumatiske skadene som rammer føttene er forekomsten av kroniske belastningsskader økende med økende grad av nivå og antall klatreår. Det rapporteres om en størrelsesreduksjon i klatresko fra vanlige sko på 1-2 størrelser hos klatrere på middels nivå og 2,3 størrelser (± 0,7) og av bildene kan man tydelig se endringene i fotstilling med og uten klatresko. De biomekaniske endringene trange klatresko fører med seg er vist å føre til hudfortykkelser, neglebåndinfeksjoner, trykkmerker, nevrologiske plager og blodansamlinger under neglene. På lang sikt kan bruken av trange klatresko også føre til utviklingen av hallux valgus – en tilstand der stortåen peker skjevt utover mot siden. Det er tydelig at ferdighetsnivået (målt i vanskelighetsgrad) og antall klatretimer er avgjørende for utviklingen av disse plagene, og forekomsten av dem er høyest hos dyktige og erfarne klatrere som har brukt trange klatresko i ca 10t per uke i over 5 år. Kravet til fotarbeid, og dermed kravet til trangere og mer asymmetriske sko, øker for denne gruppen klatrere og villigheten til å tolerere smerte for økt prestasjon i fotarbeidet er også stor i denne gruppen (80%-90%).

Artikkelforfatterne konkluderer med mer forskningsarbeid må gjøres på kroniske belastningsskader på føtter og tær, men at ett konkret tiltak for å redusere risikoen for å utvikle plager er å ha en større og mer symmetrisk treningssko og dermed redusere timeantallet man bruker i de trangeste og mest asymmetriske skoene. De anbefaler også at begynnere og hobbyklatrere prioriterer komfort og størrelse i valg av klatresko, men erkjenner at behovet for trangere og mer presise sko øker med økende ferdighetsnivå.

Mine kommentarer:

Artikkelen gir en god oversikt over de vanligste akutte og kroniske klatrerelaterte skadene for underekstremitetene, noe som har manglet i litteraturen frem til nå. Den legger noen føringer på hva som er viktig å tenke på for å forebygge skadene:

  • For å forebygge akutte skader: Sikre dynamisk for å unngå harde fall, sørge for at det ikke er mellomrom mellom pad’ene utendørs eller mellom tjukkasene inndendørs under buldring.
  • For å forebygge kroniske skader: Reduser antall klatretimer i de trangeste og mest asymmetriske klatreskoene og bruk en romsligere treningssko.

Siden de alvorligste kroniske skadene, som hallux valgus, kan være smertefulle og funksjonsnedsettende og trenger kirurgisk behandling er det viktig at vi er klar over hva bruken av trange klatresko gjør med føttene og tærne våre og dermed kan forebygge kontra behandle disse tilstandene.

Som en tilleggskommentar vil jeg understreke hvilke føringer funnene artikkelen presenterer legger for valg av sko for yngre klatrere der skjelettet fremdeles er i utvikling. Det er fra tidligere anbefalt å ikke bruke overdrevent trange og asymmetriske sko opp til minimum 15 år for å bidra til å forebygge skjelettskader i føtter og tær.

1 Schöffl, V. & Thomas Küpper: Feet Injuries in Rock Climbers. World J Orthop 2013 October 18; 4(4): 218-228

Alle bilder gjengitt med tillatelse fra Dr Volker Schöffl

Rtg fot1

Røntgenbilde tatt fra siden av en klatrers fot i en klatresko. Legg merke til tærnes stilling.

 

 

Rtg fot2

Røntgenbilde tatt ovenfra av en klatrers for i en klatresko. Legg merke til stor- og lilletåens vinkel foran i skoen.

 

 

 

 

Rtg fot3

Den samme klatrerens fot stående barbeint.

 

 

Legg igjen en kommentar