Shantaram

Pump på ulike nivåer

I denne artikkelen skal vi forsøke å være noe praktisk rettet og å presentere noen mulige treningsmetoder for klatrespesifikk utholdenhet på ulike nivåer. Det er viktig for meg å understreke at dette er mine treningsforslag, og ingen absolutte sannheter; «One size does definately not fit all». Som en generell introduksjon vil jeg si at klatring…

Kompresjonstøy i klatring

Siden kompresjonstøy nå har kommet for underarmene med design for klatring er det interessant å diskutere effekten av disse. I teorien, og i reklamene for produktene, skal kompresjonstøy bl.a. ha positiv effekt på blodgjennomstrømning og oksygenopptak, og dette ville vært viktige parametere for oss å kunne påvirke positivt. Men finnes denne effekten? Det er ikke…