300px-arnold-flexing-268x268

Concurrent training og interferenseffekt

Concurrent training er begrepet vi bruker om treningsprogrammer som omfatter styrke- og utholdenhetstrening gjort samtidig i en treningsperiode. Å trene disse egenskapene fører med seg det vi kaller en interferenseffekt, der den positive effekten ved å trene én egenskap kan føre til en negativ effekt på de andre egenskapene. Interferenseffekten er en av årsakene til…

Interview with Alex Megos and Patrick Matros

This summer I, by chance, got the opportunity to spend time with two really great guys – Alex Megos and Patrick Matros. After some good talks during our meets in Germany and Norway I wanted to ask them some questions and share their thoughts on climbing, training, coaching and injuries. Alex is already one of…

OR-accident-18

Intervju med Rannveig Aamodt

Noen ganger møter man mennesker med en helt spesiell historie og med en helt spesiell personlighet. Rannveig er ett av disse menneskene, og det å få være en del av hennes prosess og utvikling de siste tre årene har vært en inspirerende og lærerik reise. Rannveig sin historie er kjent for mange, men kan leses…

Blå Blomster sitstart (8B)

SkadefriKlatring 2.0 – The Revival

Etter en lang stund i skyggenes dal er omsider skadefriklatring.no vekket til live igjen med ny nettside og nye artikler. Målet fremover er å skape en levende og informativ nettside, og jeg vil oppfordre alle som bruker denne siden til å komme med forespørsler på temaer dere ønsker belyst. Konstruktive tilbakemeldinger mottas med takk! //S

Martin

Intervju med Martin Mobråten

Martin Mobråten er, foruten å være en av mine eldste og beste venner, for tiden den beste norske klatreren bak Magnus Midtbø. De siste årene har han gått flere harde buldre i inn- og utland enn noen andre her til lands og ble også den tredje norske klatreren opp en rute gradert 9a. Da jeg…